เราทำวันเดียวเสร็จ
ปัญหาทั่วไปที่ใช้บริการกับเรา

ยี่ห้อรถที่ต้องการ > BENZ CLS แอร์มีกลิ่นอับ

แอร์รถ BENZ W211 คันนี้ แอร์รถยนต์ เย็นน้อยลง สู้แดดไม่ได้

อาการคือ แอร์รถยนต์เย็นน้อยลง เย็นสู้แดดไม่ได้ ลมแอร์คู่กลางซ้ายและขวาเย็นไม่เท่ากัน
แบบนี้ มจากสาเหตุที่ ระบบแอร์รั่ว ในคันนี้ ตู้แอร์รั่วครับ ต้องรื้อคอนโซลแล้วเปลี่ยนตัวคอยล์เย็น

"เราทำวันเดียวเสร็จครับ"และเสร็จเรียบร้อยแบบมาตรฐาน