เราทำวันเดียวเสร็จ
ปัญหาทั่วไปที่ใช้บริการกับเรา

ยี่ห้อรถที่ต้องการ > Mercedes Benz

Benz CLS แอร์รถยนต์ มีกลิ่นเหม็น ถอดล้างตู้แอร์

BENZ CLS คันนี้แอร์รถยนต์มีกลิ่นเหม็นอับ เหม็นเปรี้ยวๆ และอยากปิดอากาศภายนอกเข้ารถ เพื่อไม่ให้กลิ่นเข้าอีก 

มาที่เราStarAirSound ถอดรื้อคอนโซลเพื่อล้างตู้แอร์ และปิดล็อคลิ้นอากาศภายนอกเข้ารถ แบบถูกวิธี