เราทำวันเดียวเสร็จ
ปัญหาทั่วไปที่ใช้บริการกับเรา

ยี่ห้อรถที่ต้องการ > PROTON

รถ BMW E60 อาการที่ชอบเป็นบ่อยคือตู้ เเอร์รถยนต์ เป็นน้ำแข็งตู้แอร์ตัน

ใน BMW E60 อาการที่ชอบเป็นกันเยอะมากๆคือ ตู้แอร์รถยนต์จะเป็นน้ำแข็งเมื่อวิ่งทางยาวๆ น้ำจะท่วมตู้และเลยไปถึง มอเตอร์โบวเวอร์แอร์ ทำให้มอเตอร์เสียไปด้วยเลย วิธีแก้คือ ถอดออกมาล้างตู้หรือเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่ ถ้ามันใกล้จะหมดสภาพแล้วน่ะ ส่วนมากจะเป็นกับรถที่วิ่งมาเกินแสนเจ็ดหมื่นโล