เราทำวันเดียวเสร็จ
ปัญหาทั่วไปที่ใช้บริการกับเรา

ยี่ห้อรถที่ต้องการ > PROTON

BMW E90 แอร์รถยนต์ เย็นน้อยลง ลมแอร์ไม่สะอาด

BMW E90 คันนี้ แอร์รถยนต์เย็นน้อยลง ลมแอร์มีกลิ่นอับ ลมไม่แรงเท่าไหร่ เช็คแล้ว น้ำยาแอร์หายไป มีจุดรั่วของระบบแอร์ ตู้แอร์สกปรก 

เราถอดรื้อเช็คให้ทั้งระบบ วันเดียวเสร็จ